Koline – satanski praznik?

Zima je čas kolin. Te so še danes, še bolj pa so to bile v preteklosti, predvsem na podeželju, eden največjih kmečkih praznikov. Mogoče celo največji. Na kolinah se je zbiralo oz. se še zbira mnogo ljudi, od sorodnikov do vaščanov pa tudi “bolj pomembnih”, kot so npr. politiki. Včasih so klali praktično pri vsaki hiši, zbrala pa se je cela vas. Koline so bile vsaj v preteklosti pomemben družbeni dogodek, največkrat so se oz. se odvijajo pred Martinovim, božičem in pustom.

V času kolin na podeželju umira množica prašičev, ki jih zverinsko morijo mesarji. Čeprav je po predpisih potrebno prašiča pred zakolom omamiti, se to mnogokrat ne naredi, marsikdaj pa ni učinkovito in prašiča zakoljejo v “živo”. Mnogo prašičev doživi izjemno kruto smrt. Ker so pri zavesti, umirajo v hudih mukah, ko iz njih izteka kri, to je življenje. Tudi če so prašiči pred zakolom omamljeni, se stvari bistveno ne spremenijo. Omamljenje prašiča s pištolo za omamljenje ali z električnimi kleščami pomeni za žival mogoče samo malo manj trpljenja. Kajti tudi elektrika ali pa klin, ki se živali zabije v možgane pomeni zanjo neizmerno trpljenje in grozovite muke. Že samo to, ko žival začuti, da se ji približuje nasilna smrt, pomeni zanjo neverjeten stres. Na kmečkih dvoriščih tako že samo zaradi kolin tečejo potoki krvi nedolžnih živali. Kaj se dogaja šele  v hlevih, kjer so desete, stotine … na smrt obsojenih živali – Božjih bitij? Njihovi krvniki pa so mnogi biblijski verniki.

Udeleženci kolin v Sloveniji so v glavnem katoliki. Katoliška cerkev ni prepovedala tega »praznika«, čeprav so koline eklatanten primer kršenja pete Božje zapovedi Ne ubijaj. Nasprotno, celo aktivno sodeluje pri tem morjenju živali, ki jih je, tako pravi sama katoliška cerkev, ustvaril Bog – gre torej za Božja bitja. Gre recimo za primer župnika župnij Gornji Petrovci in Markovci na Goričkem Dejana Horvata. Ta je leta 2012, že tretjo zimo zapored, pripravil prave prekmurske koline z vsem potrebnim druženjem in zabavo. Koline pa je izvedel tudi v naslednjih letih. Prve koline je župnik pripravil leta 2010, na katere so prišli tako farani kot tudi gostje od drugod. Navdušenje nad tem dogodkom je bilo tolikšno, da so koline postale ena tradicionalnih prireditev markovske župnije. Na kolinah 2012 je mesar, seveda gre za cerkvenega podanika, v župnišču umoril oz. »prerezal« vrat dvema prašičema, ki sta skupaj tehtala preko 300 kilogramov.[1] Umore prašičev, bitij, ki jih je ustvaril Bog, je župnik prirejal tudi v naslednjih letih, januarja 2016 so bile že osme po vrsti. Koline so priredili tudi v katoliškem zavodu Dom sv. Jožef v Celju, po podatkih iz interneta so bile vsaj dvakrat. Temu zavodu direktuje klerik iz reda lazaristov.[2] Sicer pa gre za cerkveno organizacijo, ki med drugim nudi varstvo starejšim ljudem. Ta dom ima celo osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Prijazna do družine, neprijazna do živali, Božjih bitij!

Ko eni umirajo v mukah, se drugi na njihov račun veselijo in zabavajo. Ko tečejo potoki krvi nedolžnih živali, tečejo tudi »potoki alkohola« pri morilcih in njihovih pomočnikih. Eni pojejo in se zabavajo, pri tem pa jedo tudi malo prej umorjena Božja bitja. Barbarstvo!?

Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim. To pravilo, imenovano zlato pravilo, uči tudi katoliška cerkev. Kdo bi si želel biti na mestu prašiča, ki mu zabijejo klin v možgane ali doživi električni šok? Kdo bi si želel biti na mestu prašiča, ki ga sploh ne omamijo in mu živemu prerežejo vrat? In pri tem grozljivo trpi. Verjetno nihče. Kdo bi si želel biti na mestu prašiča, ki je bil sicer omamljen in nato umorjen? Župnik Dejan Horvat ali kleriki oz. teologi iz cerkvenega doma sv. Jožefa iz Celja. Verjetno nihče. Zakaj potem zlatega pravila ne uporabljajo v svojem odnosu do živali? Ali ne sledijo Jezusu iz Nazareta, kot trdijo, kajti zlato pravilo je del njegovega Govora na gori.

Ker je Božja zapoved Ne ubijaj in ta velja tudi v odnosu do živali, iz nje namreč ne izhaja, da se lahko ubija živali, ljudi pa ne, saj zapoved ni Ne ubijaj ljudi, lahko pa živali, se postavi vprašanje ali so koline Božja volja ali ne? Če ni, čigava je potem? Jasno je, da od Božjega nasprotnika. To pa je bog podzemlja, katerega ravnanja pa so satanska, čeprav so mnogokrat ovita v celofan in predstavljena kot volja Boga Stvarnika. Ali so koline del demonskih struktur, ki jim je cilj uničevanje življenja, saj so proti življenju, ki ga ščiti Božja zapoved Ne ubijaj.

__________________________
[1] http://www.delo.si/druzba/panorama/koline-v-prekmurju.html (29.1.2017).
[2] http://www.jozef.si/?s=koline (29.1.2017).

Print Friendly, PDF & Email

Delite ta prispevek

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*