Velikonočna šunka – krvavi dar bogu Balu, podoba Jezusa, Kristusa ali nečista mrhovina

Med velikonočnimi jedmi, ki jih blagoslavlja katoliška cerkev, je tudi šunka. Klasična velikonočna šunka je pripravljena iz svinjskega stegna, s kostjo ali brez nje, in plečk. Faze proizvodnje šunke, npr. klanje prašiča, dimljenje in ohlajanje, trajajo kar nekaj časa.

Po nauku katoliške cerkve je šunka podoba Jezusa Kristusa, ki je bil darovan za grehe ljudi, spominja pa tudi na velikonočno jagnje, ki so ga judi uživali v spomin na izhod iz egiptovske sužnosti.

Kot že navedeno, je šunka svinjsko meso. Uživanje le-tega pa je po bibliji katolikom prepovedano, kajti cerkveni bog je rekel: »Izmed prežvekovalcev in izmed tistih s parklji pa ne smete jesti (…) in svinje, ker sicer ima parklje, preklane parklje, pa ne prežvekuje: za vas je nečista. Njihovega mesa ne uživajte in njihove mrhovine se ne dotikajte: za vas so nečiste.« (3 Mz 11,4-8). Prašič je torej po katoliškem nauku nečista žival in zato člani katoliške cerkve ne smejo jesti svinjine. Ne samo da je ne smejo jesti, cerkveni bog prepoveduje tudi dotikanje mrhovine. Iz tega bi bilo mogoče tudi zaključiti, da se prašiči po nauku, ki izhaja iz biblije, ne bi smeli ubijati. Za velikonočno šunko po cerkvenem nauku ne bi smel torej umreti noben prašič!

Čeprav katoliki sploh ne bi smeli ubijati prašičev, saj to prepoveduje cerkveni bog, pa za veliko noč katoliki pomorijo veliko število prašičev in iz njih naredijo tudi šunko. In ta šunka je nečista, saj je njen izvor, torej prašič, glede na besede cerkvenega boga, nečist. In katoliška cerkev nečisto velikonočno šunko celo blagoslavlja? Blagoslavlja nekaj, kar je po njenem nauku prepovedano. Blagoslavlja nečisto. Vsekakor zelo zanimivo.

In to nečisto, torej šunka, simbolizira celo podobo Jezusa, Kristusa. Nekaj, ker je po nauku cerkvenega biblijskega boga nečisto, simbolizira Jezusa. Kaj pomeni ta simbolika? Ali ni potem tudi Jezus nečist, če je njegova podoba nečista? Nečist seveda glede na cerkveni nauk! Kaj želi s tem katoliška cerkev sporočiti ljudem? Mogoče to, da je potrebno slediti njej in ne Jezusu, saj je nečist. In dejansko se ta cerkev obnaša do Jezusa, Kristusa kot da bi bil nečist. Ne sledi namreč njegovemu nauku, temveč si je izmislila svojega, ki pa ga seveda predstavlja kot Jezusov nauk. Da zakrije svoje demonsko ravnanje. Jezusov nauk nečist, cerkveni čist, med vrsticami oznanja katoliška cerkev.

Čeprav je po cerkvenem nauku prašič nečista živali in je zato katoliki ne bi smeli jesti in tudi ne ubijati, saj se je kot mrhovine sploh ne smejo dotakniti, pa mora za veliko noč pod noži katolikov in članov drugih biblijskih cerkva trpeti in v hudih mukah umreti milijone prašičev, v celem letu pa desetine milijonov. Včeraj živo bitje, danes mrhovina v obliki blagoslovljene šunke pri velikonočnem zajtrku. Po cerkvenem nauku nečiste šunke. Enako privlači enako, torej nečisto privlači nečisto. Ali je ubijanje prašičev nekaj čistega, če je njihovo meso nečisto? Ali je uživanje šunke nekaj čistega, če je le-ta nečista? Kakšen je tisti, seveda po nauku katoliškega boga, ki uživa nekaj nečistega? Čist ali nečist?

Skozi celo leto tečejo potoki krvi prašičev in drugih živali, ki jih morijo člani biblijskih cerkva. Čeprav je cerkveni biblijski bog že pred tisočletji prepovedal uživanje svinjine in s tem ubijanje prašičev, cerkev to še danes počne. In mrtve prašiče v obliki šunke ali drugih delov celo blagoslavlja. Ali se je torej uprla tudi svojemu biblijskemu starozaveznemu bogu in ne samo Jezusu; Kristusu?

In še nekaj: koline, ki jih prakticirajo katoliki so torej tudi nekaj nečistega. Zanimivo je, da katoliška cerkev kolin svojim članom ni prepovedala, čeprav so v nasprotju z biblijo in voljo njenega starozaveznega boga. Še več: nekateri kleriki sami prirejajo koline in tako »proizvajajo« nečiste jedi. Eni katoliki morijo po cerkvi nečiste prašiče, drugi pa to nečisto z užitkom jedo. Ali niso obojni vedno bolj nečisti!

Kdo je nečist? Jezus, Kristus ali katoliška cerkev?

Print Friendly, PDF & Email

Delite ta prispevek

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*